Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Đông Hà - Quảng Trị
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915058324
  • Email:
   truongmnphuong4.dongha@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn